Visa alla leder

Tivedsdalsleden,
21 km

Ösjönäs – Mon - Tjädermossen - Tivedstorp

Mellan Ösjönäs och Tivedstorp är underlaget mest bara stigar och skogsväg. Delvis mycket kuperad terräng som till största delen går genom skogar utan bebyggelse. Flera härliga galoppsträckor. Gott om naturliga rastplatser efter leden.

En mycket säregen väg utmed Tivedsdalsbäcken går igenom Tivedens Nationalpark där tillstånd för ridning har givits av länsstyrelsen. Mycket viktigt att följa alla regler som gäller Nationalparker.

Övernattning och hästbeten finns på Ösjönäs och Tivedstorp.