Visa alla leder

Sätraleden
20 km

Humligårdsliden - Tolsjöhult - Sätra

Sätraleden börjar mitt i skogen vid det gamla finntorpet Humlegårdsliden. Möter Granviksleden vid Dammen och går tillsammans med Västra Undenleden till Tolsjöhult. Därifrån finns två olika sträckningar till Sätra.

Norra delen förbi St Valsjön, 7 km och södra delen via Fäbron 6,5 km. Övernattning och beten vid Sätra.

I samarbete med ideella föreningar skapas nu vandrings- rid- och cykelleder.

Lederna går ofta på små allmänna vägar med biltrafik men även gamla stigar och kulturvägar som letas reda på och röjs. Vacker bygd med många mindre gårdar.