Visa alla leder

Paradisleden
ca 15 km

Finnerödja hembygdsgård / Paradistorg – Sjöbron – Västansjö

Mysig, mycket kuperad och varierande led med underlag från grusväg till mindre körvägar och stigar förbi gårdar och genom gammal skog. Flera höjder och dalar karaktäriserar topografin.

Finnarna började befolka trakten på 1580-talet. Här finns Paradisgårdarna vilka var bland de första som togs upp med hjälp av svedjebränning. Gårdarna ligger högt med vid utsikt över nejden. Ridleden går genom Paradis "rote". Svedjefinnarna tyckte nog att de hade kommit till sitt paradis.

Flera alternativa vägar finns.
Lämplig startplats vid Hembygdsgården eller Anderstorp där det finns övernattning