Visa alla leder

Ösjöleden, ca 12 km

Kungsbacken – Vägen – Ösjönäs - Mon

Vacker, omväxlande, något kuperad sträcka. Mellandelen Vägen - Ösjönäs 3,75 km är grusväg där många små hästgårdar är belägna. Övrigt underlag är skogkörvägar och lite stig för att knyta ihop lämpliga sträckningar. Övernattning vid Grönelid, Kopparhult och Ösjönäs. Hästbad finns vid Ösjönäs och Kopparhult. Alla tre ställen är hästgårdar med god kunskap om hästar och ridledssträckor. Från Ösjönäs, söder och österut rider man i helt obebodd trakt. Vid Mon tar Tivedsdalsleden eller Granviksleden vid. Via Granviksleden eller direkt från Ösjönäs kan man komma vidare västerut mot Sätra – Älgaråsbygden – Högsåsen