Visa alla leder

Nyborgsleden,
12,5 km

Finnerödja hembygdsgård – Nyborg – Bodarnesjön/Sockenstugan

En led som knyter samman Finnerödja med Sockenstugan vid Bodarnesjön. Från Finnerödja är det samma sträckning som Grönelidsleden på gamla riksvägen förbi kyrkan på Eriksgatan ut från samhället. Norra delen går tillsammans med Bodarneleden delvis på vandringsleden Bergslagsleden. Övernattning vid Granfallet och Sockenstugan.

Den nya mellandelen som är ca 5 km går bara på stigar som återställts. Mycket varierad och spännande led. Förbi både levande och ödelagd bygd. Flera alternativa vägar över till de andra närliggande ridlederna. Detta ger bra möjligheter att variera ridturerna.