Visa alla leder

Nationalparksrundan
17 km

Ösjönäs – Vägen – Vitsand – Ösjönäs

Rundan går delvis gemensamt med Tivedstorpsleden och Östra Undenleden.

Vi har med länsstyrelsens tillstånd en ridväg runt sjön Trehörningen varav delar ligger inne i Nationalparken. Delar av leden går på trafikerad landsväg men till största delen på mindre skogsvägar och vackra stigar i underbar mossbelupen blockterräng. Vid Junker Jägares sten är det mycket kuperat och blockigt med broar över bäckar och surhål.

Rundan är bäst att rida medsols. Mycket viktigt att följa alla regler som gäller Nationalparker. Gör gärna en avstickare till Vitsands badplats. Endast för folk men där hästhagar finns nära badplatsen.

Stanna gärna och besök nationalparken när du befinner dig i området. Gå vandringslederna t.ex. Stenkälle- eller Trollkyrkoleden. Hästar varken kan eller får gå på dessa. Hästarna kan lämnas i hage vid Nationalparkens entré Stenkälla.