Visa alla leder

Högsåsenleden
9 km + 16 km

Finnerödja hembygdsgård – Högsåsen. 9 km

Leden börjar vid Paradistorg och lämplig plats att starta på är Finnerödja hembygdsgård som har bra rastfållor och gott om plats för parkering av transporter. Vissa stäckor är trafikerade grusvägar men leden består mest av mindre häst- körvägar förbi gårdar och genom gammal skog. Högsåsens naturreservat har bra rastplats. Fint ordnat för både folk och hästar.

Övernattning och hästbeten finns vid Allmännningarud, Kilstorp och Sörtorp

Högsåsen – Kilstorp – Västansjö. 16 km

Sträckan är 16 km lång. Den går på gamla kulturvägar. Genom bebodda byar och förbi många sommartorp. Leden går även genom höglänta marker som bjuder på skönhet och tystnad. En fantastisk vildmarksupplevelse med högmossar och tallmoar där det växer ängsull, ljung, skvattram, hjortron och blåbär samt en hel del unika växter för våra mellansvenska breddgrader. Kuperad terräng och en mycket brant stigning vid Rävfjäll känner på för hästarna.

De 7 nya vindkraftverken på höjden tycks inte störa hästarna. Vägarna till verken korsar ridleden på några ställen men hårt arbete från föreningens sida gör att de är iordningställda i ridbart skick.
Övernattning vid Kilstorp där man även kan stanna och rasta. Bra hagar för hästarna.