Visa alla leder

Granviksleden
16,5 km

Mon – Stenkällegården – Granvik – Dammen/Herrängen

Leden går från Tivedsdalsleden vid Mon söderut via Humlegårdsliden till Granvik och därifrån norrut mot Dammen. En ridled in i Karlsborgs kommun i samarbete med Granviks byalag.

Det är en mycket kuperad terräng i gammal skogsbygd. Några stigar är enbart för ridning men huvudvägarna är mycket lämpliga som vagnsleder då särskild info och kartbeskrivning behövs. Leden går mycket i skog via ett fåtal sommartorp och ödeplatser.

Ekarna vid Djäknatorpet är enorma. Där finns även en rastplats med hagar för hästar.
Övernattning finns på Granviks vandrarhem eller stugor. Mat på café Solbacken och fina beteshagar vid Sågdammen.