Försäkringar
Häst och ryttare bör vara försäkrade. Vi kan inte garantera att lederna alltid är fullt säkra. Det händer mycket i naturen som vi inte kan råda över. Se ändå till att följa ledmarkeringar och kartor så att ni kommer rätt. Gena inte genom obanad terräng.