Visa alla leder

Bodarneleden
15 km

Bodarnesjön/Sockenstugan – Björkmarken – Västansjö

Underlaget är skogsväg/grusväg i lätt kuperad terräng. Mellandelen ca 10 km genom skog utan fast bebyggelse. Här fanns tidigare en mängd små torp som man idag bara kan se rester av. Bra underlag för härlig galopp. Flera alternativa vägar över till de norra ridlederna.

Sockenstugan norr om E20-rastplatsen vid Bodarnesjön har logi och servering. Vid Långsbråten en bit från leden finns hovslagare. Övernattning även vid Granfallet.

Detta är enda stället där Ridleder Tiveden helt trafiksäkert kan knyta an till norra sidan om E20 och Laxå/ Hasselfors. Det är via en bra tunnel under E20 norr om Sockenstugan och Korsbacken.

Eftersom någon km av ridleden går på Bergslagsleden (vandringsled) bör man iakta stor försiktighet.

Leden är mycket lämplig för häst och vagn.